SK | EN

Rotate Antispam

RotateAntispam je knižnica, ktorá slúži na vytvorenie antispam ochrany. Vo verzii 1.00 zahŕňa v sebe vytvorenie okna s pootočeným obrázkom a kontrolu odpovede. Autorom tejto knižnice je Igor Miňo, ale autorom prvotnej myšlienky (využiť rotovanie obrázka ako antispam ochranu) je Daniel Ivaniš.

Inštancia objektu RotateAntispam nevyžaduje žiadne ďalšie externé knižnice, ale výstup tvorený HTML a JavaScriptom vyžaduje JavaScript knižnicu Raphaël, ktorá je voľne dostupná na adrese http://raphaeljs.com/. Vo verzii RotateAntispam 1.0 sa používa knižnica Raphaël 2.0.2.

V nasledujucom okne si môžete vyskúšať ako funguje RotateAntispam. Vyplnené údaje nie sú zaznamenávané a ani nikde odosielané. Antispam ochrana sa zobrazí po odoslaní formulára.

Ukážkový formulár

Meno a priezvisko
E-mail
Antispam
Otočte obrázok do vodorovnej polohy.
Aktuálne túto ochranu používajú: metafox.sk, specta.sk, platon.sk, blog.platon.sk, monitoringfondov.eu